Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 5/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 5/1992

Zagreb, 5. veljače 1992.

69

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Beču, Republika Austrija

70

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bonnu, Savezna Republika Njemačka

71

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Rimu, Republika Italija

72

Ukaz

73

Ukaz

74

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

75

Uredba o dopuni Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima

76

Uredba o dopuni Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima

77

Uredba o dopuni Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima

78

Uredba o dopuni Uredbe o izdavanju obveznica Republike Hrvatske

79

Odluka o izmjenama Odluke o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi

80

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za arapske zemlje u Ministarstvu inozemnih poslova

81

Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju najviših cijena jestivog ulja

82

Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju najviših cijena šećera

83

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Vrginmost

84

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Vrginmost

85

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u I. tromjesečju 1992. za refinanaranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata oštećenih ratnim razaranjima

86

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u I. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačima za povećanje osnovnog stada u stočarstvu i povećanu proizvodnju stočne hrane

87

Odluka o općoj eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

88

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

89

Odluka o uvjetima i rokovima do kojih se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga

90

Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

91

Ispravak Uredbe o korištenju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu kao redovnih poštanskih maraka