Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 15/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 15/1992

Zagreb, 25. ožujka 1992.

320

Odluka o osnivanju Ambasade Republilse Hrvatske u Kijevu, Ukrajina

321

Ukaz

322

Uredba o preuzimanju sredstava Agencije Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka

323

Odluka o provedbi Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

324

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog prometnog čvora "Čavle"

325

Odluka o potvrdivanju dopune Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

326

Odluka o potvrđivanju dopune Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osigurtinja samostalnih privrednika Hrvatske

327

Odluka o potvrdivanju dopune Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

328

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika

329

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"

330

Odluka o prestanku važenja Odluke o imenovanju predsjednika i članova Kriznog štaba Vlade Republike Hrvatske

331

Rješenje o razrešenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju kriznih štabova više općina

332

Pravilnik o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"

333

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima

334

Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-5/1990 od 14. ožujka

335

Odluka o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima

336

Statut Saveza udruženja hrvatskih obrtnika

337

Odluka o stopi doprinosa Savezu udruženja samostalnih privrednika Hrvatske za 1992. godinu

338

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom đistom osobnom dohotku po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za razdoblja studeni 1991 - siječanj 1992. godine; listopad - prosinac 1991. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za mjesec sijećanj 1992. godine