Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 25/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 25/1992

Zagreb, 29. travnja 1992.

586

Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti pravosuđa za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

587

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

588

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlsti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

589

Pohvala

590

Zakon o radnim odnosima

591

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže broj 26

592

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu u Mrazovićevoj broj 5

593

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja

594

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Lovran od zabrane prijenosa prava raspolaganja

595

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja - prodaje stambeno-poslovnog objekta i zemljišta u k. o. Desinec

596

Rješenje

597

Rješenje

598

Rješenje

599

Rješenje

600

Rješenje

601

Rješenje

602

Rješenje

603

Rješenje

604

Rješenje

605

Rješenje

606

Rješenje

607

Pravilnik o rješavanju sporova s međunarodnim elementom pred stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačka pravila)

608

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

609

Podaci o prosjeno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za razdoblja prosinac 1991. - veljača 1992. godine; listopad - prosinac 1991. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za mjesec veljaču 1992. godine

610

Ispravak Zakona o carinskoj tarifi