Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 27/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 27/1992

Zagreb, 8. svibnja 1992.

646

Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

647

Odluka o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

648

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske

649

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske

650

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

651

Odluka o imenovanju zamjenika ministra unutarnjih poslova

652

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

653

Ukaz o posmrtnoj dodjeli čina časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

654

Ukaz o dodjeli činova, promaknuama i prevođenju u činove djelatnih časnika oružinih snaga Republike Hrvatske

655

Ukaz o dodjeli činova pričuvnih časšnika oružanih snaga Republike Hrvatske

656

Odluka o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj

657

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za raspored šredstava Zaklade "Kraljica Jelena"

658

Rješenje

659

Rješenje

660

Rješenje

661

Rješenje

662

Rješenje

663

Rješenje

664

Pravilnik o matičnom broju

665

Uputa o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog plana računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske

666

Odluka o imenovanju članova Predsjedništva Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

667

Odluka o imenovanju tajnika Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

668

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi troškova i nagradama sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Privrednoj komori Hrvatske

669

Ispravak Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

670

Ispravak Odluke o utvrđivanju i rasporedu sredstava u vlasništvo Republike Hrvatske objekta "Nabrđe" i "Križevački Lemeši"

671

Ispravak Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

672

Ispravak Naredbe o dopuni Naredbe o rokovima u kojima se vrše periodični pregledi etalona i mjerila