Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 35/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 35/1992

Zagreb, 19. lipnja 1992.

923

Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

924

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog poduzeća Astra - međunarodna trgovina od 20. svibnja 1992.

925

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna

926

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, obrascu prometne i vozačke dozvole

927

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Republičkog fonda socijalne zaštite

928

Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 15. lipnja 1992. godine

929

Rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-170/1991 od 12. svibnja 1992.

930

Rješenje Ustavnog suda republike Hrvatske broj U-III-84/1992 od 3. lipnja 1992.

931

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

932

Odluka o dopunama Odluke o analitičkim računima i kontnom planu za banke

933

Odluka o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja

934

Odluka o iznajeni Odluke o načinu formiranja tečaja hrvatskog dinara u Narodnoj banci Hrvatske

935

Odluka o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica hrvatskih dinara