Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 43/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 43/1992

Zagreb, 7. srpnja 1992.

1084

Ukaz

1085

Ukaz

1086

Ukaz

1087

Uredba o izmjeni Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba

1088

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju općina u kojima se koriste sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine

1089

Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

1090

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća "Plovput" Split

1091

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

1092

Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji

1093

Zakon o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu mineralnih gnojiva

1094

Pravilnik o iskaznici i znaku graničnog inspektora za zaštitu bilja

1095

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-90/1991. od 12 svibnja 1992.

1096

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-106/1991. od 16 lipnja 1992.

1097

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-137/1992 od 24. lipnja 1992.

1098

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-181/1992 od 3. svibnja 1992.