Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 47/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 47/1992

Zagreb, 31. srpnja 1992.

1214

Ukaz

1215

Ukaz

1216

Odluka o razrješenju ministra informiranja

1217

Obvezatne upute br. XIII.

1218

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske brojevi: U-VII-202/1992. i U-VII-208/1992. od 24. srpnja 1992.

1219

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-212/1992. od 28. srpnja 1992.

1220

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-216/1992. od 27. srpnja 1992.

1221

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-220/1992. od 28. srpnja 1992.

1222

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-223/1992. od 27. srpnja 1992.

1223

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-224/1992. od 28. srpnja 1992.

1224

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-226/1992. od 28. srpnja 1992.

1225

Statut Hrvatske kreditne banke za obnovu

1226

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora izvršnih direktora Hrvatske kreditne banke za obnovu

1227

Uputa o izmjeni i dopuni Upute o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog plana računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske

1228

Statut Hrvatske turističke zajednice

1229

Poslovnik o radu Glavnog turističkog sabora Hrvatske turističke zajednice

1230

Opći kolektivni ugovor za gospodarstvo

1231

Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje Kvalitete poljoprivrednog sjemena

1232

Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena

1233

Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

1234

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja ožujak-svibanj 1992. godine, siječanj-ožujak 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec svibanj 1992. godine

1235

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-133/1992.

1236

Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-137/1991.

1237

Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-191/1992.