Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 50/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 50/1992

Zagreb, 11. kolovoza 1992.

1314

Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove

1315

Uredba o namjenskim sredstvima za pokriće gubitaka Hrvatske eIektroprivrede

1316

Uredba o prestanku važenja Uredbe o kontroli cijena pšenićnog brašna i kruha

1317

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

1318

Odluka o suglasnosti za povećanje cijene električne energije

1319

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu

1320

Odluka o suglasnosti na iznos radijske i televizijske pretplate

1321

Odluka o dopunama Odluke o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850

1322

Pravilnik o izdavanju, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni jedinstvenog mjeničnog blanketa Republike Hrvatske

1323

Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih akola u 1992/93. školskoj godini

1324

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole

1325

Naredba o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja

1326

Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini

1327

Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i izbornog materijala za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

1328

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-233/1992. od 6. kolovoza 1992.

1329

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-235/1992. od 10. kolovoza 1992.