Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 70/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 70/1992

Zagreb, 26. listopada 1992.

1854

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

1855

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

1856

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

1857

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

1858

Odluka o imenavanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

1859

Odluka o razrješenju zamjenika ministra obnove

1860

Uredba o Uredu za upravljanje imovinom Republike Hrvatske

1861

Uredba o Agenciji za obnovu

1862

Uredba o dopuni Uredbe o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere

1863

Uredba o davanju posebnih kredita seljacima

1864

Uredba o zvanjima, oznakama zvanja i uvjetima stjecanja zvanja pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj

1865

Uredba o odorama pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj

1866

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

1867

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Brod na Kupi - Petrina

1868

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Čabar - Draga

1869

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Macelj

1870

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Prezid - Babno polje

1871

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Zamost - Osilnica

1872

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju granićnog prijelaza Zlogonje - Gruškovec

1873

Odluka o utvrdivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza na prostoru u Virje Otoku

1874

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju retencije "Pusti dol"

1875

Odluka o utvrdivanju općeg interesa za izgradnju i rekonstrukciju regionalne ćeste broj 2131 Pregrada - Krapinske Toplice

1876

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"

1877

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu

1878

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Republičkog fonda socijalne zaštite

1879

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba; načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

1880

Naredba o vremenu u kojejm zrakoplovna pristaništa moraju biti otvorena

1881

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-264/1992. od 7. listopada 1992.

1882

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-15/1992. od 7. listopada 1992.

1883

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-87/1992. od 7. listopada 1992.

1884

Odluka o usvajanju Plana potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za liječenje akutnih i kroničnih bolesti osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1885

Ispravak Općih uvjeta isporuke električne energije

1886

Ispravak Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske