Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 11/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1993

Zagreb, 3. veljače 1993.

157

Uredba o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj

158

Odluka o metodologiji za izradu planova obrane

159

Odluka o metodologiji za izradu sigurnosnih planova

160

Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije organa državne uprave i pravnih osoba te službe motrenja i obavješćivanja

161

Odluka o raspoređivanju sredstava bivše Poštanske štedionice Beograd

162

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

163

Pravilnik o odori osoba koje obavljaju kontrolu parkiranja na mjestima gdje je to vremenski ograničeno

164

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-124/1992. od 9. prosinca 1992.

165

Ispravak Uredbe o državnim taksama na zgrade za odmor, odmarališta, cestovna motorna vozila i plovne objekte

166

Ispravak Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini