Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 22/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 22/1993

Zagreb, 23. ožujka 1993.

355

Uredba o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

356

Uredba o Agenciji za učinkovito korištenje i štednju energije

357

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra turizma trgovine

358

Rješenje o razrješenju zapovjednika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

359

Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

360

Rješenje o imenovanju zapovjednika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

361

Rješenje o imenovanju predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju

362

Rješenje o imenovanju direktora poduzeća "RH - Alan" d.o.o., Zagreb

363

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javnog poduzeća "Narodne novine"

364

Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita

365

Pravilnik o registraciji vojnih vozila

366

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila

367

Pravilnik o polaganju ravnateljskog ispita za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova

368

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja 1993.

369

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

370

Sporazum o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika

371

Sporazum

372

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-297/1992. od 24. veljače 1993.

373

Podatke o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja listopad - prosinac 1992. godine i studeni 1992. - siječanj 1993. godine te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec prosinac 1992. godine

374

Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini