Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 91/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 91/1993

Zagreb, 8. listopada 1993.

1760

Odluka

1761

Uredba o prodaji efektivne strane valute domaćim fizičkim osobama

1762

Odluka o obavljanju poslova Komisije za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske

1763

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Republičke komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda

1764

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Državne komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda

1765

Rješenje o imenovanju ravnatelja Porezne uprave

1766

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

1767

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti

1768

Odluka o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske za listopad 1993. godine

1769

Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

1770

Odluka o izmjeni Odluke o visini kvota za prodaju deviza Narodnoj banci Hrvatske za listopad 1993. godine

1771

Odluka o izmjeni Odluke o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske