Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 109/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 109/1995

Zagreb, 29. prosinca 1995.

1794

Uredba o dopuni zakona o sanaciji određenih poduzeća

1795

Uredba o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu

1796

Uredba o osnovici za ostvarivanje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1797

Odluka o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1996. godini

1798

Odluka o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1996. godini

1799

Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju društva s ograničenom odgovornosti "Hrvatska Lutrija" sa zakonom o trgovačkim društvima

1800

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja

1801

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1802

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti

1803

Odluka o izmjeni odluke o obvezi banaka da održavaju određeni odnos između deviznih potraživanja i deviznih obveza

1804

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1019/1995. i U-II-1021/1995 od 27. prosinca 1995.

1805

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1020/1995 i U-II-1022/1995 od 27. prosinca 1995