Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 15/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 15/1995

Zagreb, 3. ožujka 1995.


265

Odluku o imenovanju zamjenice ministra rada i socijalne skrbi

266

Odluka o imenovanju zamjenika ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

267

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra financija

268

Odluka o upravljanju državnom imovinom na graničnim prijelazima

269

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Vinkovci od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

270

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Varaždin od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

271

Odluka o davanju ovlaštenja ministru pravosuđa i ministru poljoprivrede i šumarstva

272

Odluka o davanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u Orebiču u posjed Ministarstvu unutarnjih poslova

273

Odluka o davanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Poreču u posjed Ministarstvu unutarnjih poslova

274

Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra rada i socijalne skrbi

275

Rješenje o razrješenju ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

276

Rješenje o imenovanju ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

277

Rješenje o imenovanju direktora Poduzeća "Hrvatske ceste"

278

Rješenje o imenovanju direktora Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

279

Rješenje o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

280

Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova i odredivanju tajnika hrvatske skupine Diplomatske hrvatsko-slovenske komisije za uređenje graničnih pitanja

281

Naputak o načinu povrata razlike u cijeni stana

282

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju mature i završnog ispita

283

Pravilnik o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja

284

Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora sigurnosti željezničkog prometa

285

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima državih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica

286

Naredbu o dopuni Naredbe o vrstama mjerila za koje se provodi mjeriteljski nadzor

287

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju kratkoročnih interventnih kredita

288

Odluka o određivanju naloga za plaćanje sa visokim prioritetom

289

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-385/1994. od 22. veljače 1995.

290

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-172/1995. od 1. ožujka 1995.

291

Ispravak odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-433/1994.

292

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda

293

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj