Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 42/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 42/1995

Zagreb, 23. lipnja 1995.

821

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Tokiju

822

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Uzbekistan, sa sjedištem u Ankari

823

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Argentini, sa sjedištem u Buenos Airesu

824

Odluka o imenovanju zamjenice ministra privatizacije i upravljanja imovinom

825

Odluka o razrješenju zamjenice ministra pomorstva, prometa i veza

826

Odluka o imenovanju zamjenika predstojnika ureda za nacionalnu sigurnost

827

Odluka o imenovanju ravnatelja Stožera osiguranja ureda za nacionalnu sigurnost

828

Odluka o imenovanju ravnatelja Hrvatske izvještajne službe ureda za nacionalnu sigurnost

829

Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu

830

Uredba o izmjenama Zakona o obrtu

831

Odluka o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze iz drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom

832

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice Split

833

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o odori osoba koje obavljaju kontrolu parkiranja na mjestima gdje je to vremenski ograničeno

834

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon

835

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

836

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uklopne satove za upravljanje tarifom i potrošnjom

837

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2

838

Uputa za primjenu članka 1. stavak 3. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

839

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-23/1995. od 1. lipnja 1995

840

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-223/1995. od 1. lipnja 1995

841

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-335/1993. od 7. lipnja 1995

842

Ispravak Zakona o boravišnoj pristojbi (pročišćeni tekst)