Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 45/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 45/1995

Zagreb, 5. srpnja 1995

867

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

868

Odluka o imenovanju zamjenika ministra pravosuđa

869

Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika

870

Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova

871

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju rimokatoličke crkve u naselju Potpićan

872

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pravosuđa

873

Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za izvršenje sankcija u Ministarstvu pravosuđa

874

Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za imovinskopravne poslove u Ministarstvu pravosuđa

875

Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra pravosuđa

876

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa

877

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa

878

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa

879

Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra pravosuđa

880

Rješenje o imenovanju tajnice Ministarstva pravosuđa

881

Rješenje o razrješenju predstojnika Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća

882

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća

883

Rješenje o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

884

Rješenje o razrješenju direktora Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

885

Rješenje o imenovanju direktora Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

886

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Okučani

887

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Okučani

888

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

889

Dopuna Naputka za provedbu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

890

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta i visine naknade od obavljanja pratećih djelatnosti na javnim cestama

891

Tumačenja Aneksa Osnovnom nacionalnom ugovoru za gospodarstvo i javna poduzeća

892

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 1995. godine

893

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u lipnju 1995. godine

894

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-661/1994. 21. lipnja 1995

895

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-400/1995. 21. lipnja 1995

896

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-425/1995. 21. lipnja 1995

897

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-737/1994. 21. lipnja 1995