GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1996

9. veljače 1996.

154

Zakon o trgovini

155

Zakon o Jadroliniji, Rijeka

156

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

157

Odluka o plaćama i drugim primanjima sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i drugih dužnosnika koje imenuje i razrješuje Sabor Republike Hrvatske

158

Odluka o Stručnoj službi Sabora Republike Hrvatske

159

Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor između Sveučilišta u Zagrebu i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu

160

Odluka o razrješenju direktora Javnog poduzeća Hrvatske radio-televizije

161

Odluka o imenovanju direktora Javnog poduzeća Hrvatske radio-televizije

162

Odluka o imenovajnu članova Vijeća Hrvatske radio-televizije iz reda zastupnika

163

Odluka o imenovanju tri člana i njihovih zamjenika u Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika

164

Odluka o izboru četiriju članova Vijeća Državnog ravnateljstva za robne zalihe iz reda članova Odbora za financije i državni proračun

165

Odluika o imenovanju predsjednika, triju potpredsjednika i 21 člana Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda zastupnika te jednog člana iz reda povjesničara, pravnika, liječnika i drugih znanstvenih, stručnih i javnih radnika

166

Odluka o imenovanju Državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

167

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika državnog pravobranitelja Županije Primorsko-goranske

168

Odluka o razrješenju Ivice Mudrinića dužnosti ministra pomorstva, prometa i veza

169

Odluka o imenovanju mr. Željka Lužavca ministrom pomorstva, prometa i veza

170

Odluka o dopuni Odluke o sezonskim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

171

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju uređaja za predtretman za biološko pročišćavanje voda u k. o. Batomalj

172

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju vodovoda "Sv. Nedjelja - Kolići - crpna stanica Zagorje"

173

Popis ovlaštenih pravnih osoba koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari

174

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske

175

Pravilnik o potvrdi o privremenoj nesposobnosti za rad

176

Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice

177

Odluka o izmjenama i dopunama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

178

Odluka o prirezu na porez na dohodak

179

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-509/1995 od 17. siječnja 1996.

180

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-99/1995. od 24. siječnja 1996.

181

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-908/1995 od 24. siječnja 1996.

182

Ispravak Uredbe o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovine