GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 25/1996

29. ožujka 1996.

457

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu

458

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

459

Uredba o dopuni Zakona o slobodnim zonama

460

Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahirije

461

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji

462

Uredba o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske

463

Uredba o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima

464

Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova

465

Uredba o osnovici za ostvarivanje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja

466

Uredba o pravima povratnika

467

Uredba o izmjenama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

468

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o načelime za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave

469

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

470

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike Republike Hrvatske

471

Pravilnik o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim visokim učilištima

472

Program trgovačkog (majstorskog) ispita za zanimanje trgovac

473

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu na porez na dohodak

474

Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2. ožujka 1995. godine do 31. prosinca 1995. godine