GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 38/1996

14. svibnja 1996.

755

Uredba o prestanku važenja uredbi sa zakonskom snagom

756

Odluka o razrješenju Antuna Šede dužnosti zamjenika ministra poljoprivrede i šumarstva

757

Odluka o imenovanju prof. dr. Pave Caputa zamjenikom ministra poljoprivrede i šumarstva

758

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u St. Paulu, Savezna Država Minnesota, Sjedinjene Američke Države

759

Odluka o postavljenju dr. Zorana Jašića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

760

Odluka o postavljenju dr. Gjure Deželića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici

761

Odluka o imenovanju Borisa A. Mikšića za počasnog generalnog konzula Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država Minnesota

762

Odluka o razvrstaju luka posebne namjene

763

Odluka o odobrenju zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

764

Odluka o dodjeli koncesije za polaganje i gospodarsko korištenje podmorske vodovodne cijevi na pomorskom dobru Cesarica uvala Vlaška Vela

765

Rješenje o dopuni Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca i registarskih pločica

766

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkoj dokumentaciji radijske mreže i radijskih postaja za odašiljanje radijskih i televizijskih programa

767

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Paklenica"

768

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Krka"

769

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Kornati"

770

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Telašćica"

771

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Risnjak"

772

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Plitvička jezera"

773

Odluka o dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

774

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1996.

775

Oduka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-937/1994 od 3. svibnja 1996.

776

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-573/1995 od 24. travnja 1996.

777

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-174/1996. od 24. travnja 1996.

778

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-260/1996. od 10. svibnja 1996. i Izdvojeno mišljenje uz Odluku

779

Ispravak Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu