GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 79/1997

08. kolovaza 1997.

1390

Pravilnik o mjerilima i uvjetima za sklapanje ugovora o radu sa znanstvenim novacima radi specijalističkog usavršavanja

1391

Pravilnik o izmjeni pravilnika o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih organizama na području Velebitskog kanala

1392

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji vozila

1393

Naputak o izmjenama i dopunama Naputka za provođenje postupka homologacije vozila

1394

Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika

1395

Odluka o dopuni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1396

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

1397

Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

1398

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova

1399

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom

1400

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1401

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-449/1994 od 16. srpnja 1997.

1402

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-722/1994, U-I-174/1995, U-I-402/1995, U-I-737/1995, U-I-6/1996 od 28. srpnja 1997.

1403

Indeks cijene na malo u Republici Hrvatskoj u srpnju 1997. godine

1404

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 1997. godine