GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 104/1998

31. srpnja 1998.

1433

Rješenje o imenovanju Jure Sertića pomoćnikom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

1434

Rješenje o razrješenju Ivana Vrkića dužnosti direktora Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

1435

Rješenje o imenovanju Davora Rajčića direktorom Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

1436

Rješenje o razrješenju Davora Rajčića položaja tajnika Ministarstva znanosti i tehnologije

1437

Rješenje o razrješenju prim. dr. Stjepana Tureka dužnosti direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

1438

Rješenje o imenovanju Branka Malenice direktorom Hrvatskog zavoda za zdravsteveno osiguranje

1439

Rješenje o imenovanju prim. dr. Stjepana Tureka savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1440

Rješenje o razrješenju Miroslava Butorovića dužnosti člana Službeničkog suda za državne službenike ministarstva, državnih upravnih organizacija, stručne službe Hrvatskog državnog sabora, ureda i stručne službe Vlade Republike Hrvatske

1441

Rješenje o imenovanju Božene Glešić članom Službeničkog suda za državne službenike ministarstva, državnih upravnih organizacija , stručne službe Hrvatskog državnog sabora, ureda i stručne službe Vlade Republike Hrvatske

1442

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Hidrografsko-navigacijskog vijeća

1443

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Mediocredito Centrale S.p.A.,Rim, koji će koristiti Transeuropska autocesta d.o.o., Zagreb

1444

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje u inozemstvu Transeuropske autoceste d.o.o. Zagreb

1445

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima, uvjetima i načinu korištenja sredstava za realizaciju razvojjnih programa poljoprivrede Republike Hrvatske

1446

Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi

1447

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

1448

Pravilnik o uvijetima koje mora ispunjavati Županijski odnosno Gradski zavod za prostorno uređenje za obavljanje poslova izrade prostornih planova

1449

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu

1450

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

1451

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1452

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalniom parku "Risnjak"

1453

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvijetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje uređaja kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu