Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 19/1991  
 GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 19/1991

Zagreb, 23. travnja 1991.

587
Odluka o osnivanju Vrhovnog državnog vijeća Republike Hrvatske
588
Deklaracija o osudi Narodne skupštine Republike Srbije zbog miješanja u unutarnje stvari Republike Hrvatske
589
Zaključci o političkim prilikama u Republici Hrvatskoj
590
Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća
591
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj
592
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj
593
Zakon o dopuni Zakona o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini
594
Zakon o izmjeni Zakona o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1991. godini
595
Zakon o izmjeni Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1991. godini
596
Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju
597
Zakon o prestanku važenja Zakona o udruživanju poljoprivrednika
598
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima
599
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju
600
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
601
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti spomenika kulture
602
Odluka o izboru članova Odbora Sabora Republike Hrvatske za zaštitu ljudskih prava
603
Odluka o pripremama za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav - Sava
604
Odluka o ustanovljenju lovišta "Čiovo"
605
Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za međunarodnu, znanstveno-tehničku suradnju
606
Uputstvo o obračunu i uplati poreza na dobit pravnih osoba
607
Odluku Ustavnog suda republike Hrvatske broj U/I-290/1990 od 14. ožujka 1991.
608
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj U/I-238/1990 od 28. ožujka 1991.