Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 60/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 60/1991

Zagreb, 15. studenoga 1991.

1583

Uredba o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga

1584

Uredba o visini kamate na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

1585

Uredba o izmjenama Uredbe o Sekretarijatu za zakonodavstvo

1586

Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju i radu Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj

1587

Uredba o izmjeni Uredbe o jedinstvenim nazivima zadataka i poslova te o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika u organima uprave

1588

Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj

1589

Pravilnik o iskaznici rudarskog inspektora

1590

Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina

1591

Pravilnik o registraciji vojnih vozila

1592

Naredba o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice

1593

Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

1594

Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavIjaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja

1595

Uputstvo za primjenu Uredbe o dodjeli posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih u ratnim razaranjima