Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 64/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 64/1991

Zagreb, 3. prosinca 1991.

1643

Uredba o statusu prognanika i izbjeglica

1644

Uredba o Uredu za prognanike I izbjeglice

1645

Uredba o načinu isplate zajamčenih osobnih dohodaka određenim kategorijama radnika

1646

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Glina

1647

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Glina

1648

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra znanosti, tehnologije i informatike

1649

Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra znanosti, tehnologije i informatike

1650

Naredba o usklađivanju dodatka za njegu i pomoć druge osobe od 1. listopada 1991.

1651

Naredba o usklađivanju dodatka za njegu i pomoć druge osobe od 1. listopada 1991.

1652

Naredba o usklađivanju dodatka za njegu i pomoć druge osobe od 1. listopada 1991.

1653

Uputstvo za primjenu Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima

1654

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice

1655

Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista

1656

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za izbjeglice, putne isprave za osobe bez državljanstva i granične propusnice

1657

Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 30. rujna 1991. godine

1658

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja reeskontnih kredita bankama u četvrtom tromjesečju 1991. godine

1659

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje srpanj -rujan 1991. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec rujan 1991. godine

1660

Ispravak Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja I veterinarskoj djelatnosti

1661

Ispravak Carinskog zakona

1662

Ispravak Zakona o izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća