Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 6/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 6/1992

Zagreb, 7. veljače 1992.

92

Uredba o odličjima za ratne zasluge

93

Uredba o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj s pravnimosobama u Republici Makedoniji

94

Uredba o privremenom reguliranju uvoza rabljenih gospodarskih vozila

95

Uredba o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada

96

Uredba o dopunama Uredbe o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

97

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

98

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana

99

Odluka o osnivanju Zaklade "Kraljica Jelena"

100

Odluka o povjeravanju obavljanja poslova Hrvatskog centra za međunarodni sistem podataka o serijskim publikacijama

101

Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe

102

Odluka o izmjenanla i dopuni Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila

103

Odluka o odredivanju najamnih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja

104

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha

105

Odluka o utvrđivanju opčeg interesa za izgradnju regionalne ceste, pješačkih komunikacijskih površina i parkirališta u Mariji Bistrici

106

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća " Kumrovec"

107

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija, za privredu

108

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra obnove

109

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra obnove

110

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra obnove

111

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra obnove

112

Pravilnik o novčanim naknadama vojnika i kadeta škola pričuvnih časnika za vrijeme služenja vojnog roka

113

Pravilnik o naknadama plaća, te troškova prijevoza, prehrane i smještaja obveznika osposobljavanja i vježbi za zadatke obrane

114

Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola

115

Pravilnik o iskaznici vodoprivrednog inspektora

116

Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede

117

Pravilnik o načinu i postupku registracije turističkih zajednica

118

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, obrascu prometne vozačke dozvole

119

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi za ceste što se plaća na strana vozila