Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 12/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 12/1992

Zagreb, 6. ožujka 1992.

254

Uredba o porezu na promet proizvoda i usluga

255

Uredba o osnivanju Lutrije Hrvatske d. o. o.

256

Uredba o izdavanju obveznica za obnovu Republike Hrvatske

257

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske

258

Odluka o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje igračnice

259

Odluka o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba

260

Odluka o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčane lutrije, koji se organiziraju na širem području Republike Hrvatske

261

Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Samobor

262

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Trnje - Zagreb

263

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k.o. Križevci

264

Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje zabavnog kluba

265

Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavne igre u ugostiteljskim objektima

266

Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, prostorija opreme i stručnih djelatnika kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u obavljanju poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti

267

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku i sadržaju porezne prijave

268

Odluka o utvrdivanju tečaja hrvatskog dinara prema stranim valutama

269

Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata, te naknada Narodne banke Hrvatske

270

Odluka o općoj eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

271

Odluka o utvrdivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

272

Odluka o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

273

Koeficijente porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

274

Koeficijente porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

275

Ispravak Pravilnika o izvršavanju vojne obveze i civilne službe