Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 24/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 24/1992

Zagreb, 25. travnja 1992.

553

Propisnik o vojnoj stezi

554

Naredba o prestanku poduzimanja dijela mjera pripravnosti

555

Naredba o razrješenju dužnosti

556

Odluka o imenovanju u Ministarstvu obrane

557

Ukaz prevođenju u činove djelatnih časnika

558

Ukaz o dodjeli činova i promaknučima u više činove

559

Ukaz o dodjeli činova i promaknučima u više činove

560

Ukaz o dodjeli činova i promaknučima u više činove

561

Ukaz o dodjeli činova i promaknučima u više činove

562

Ukaz o dodjeli činova i promaknučima u više činove

563

Ukaz o dodjeli čina djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

564

Ukaz o dodjeli čina djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

565

Ukaz o dodjeli čina djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

566

Ukaz o dodjeli čina djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

567

Ukaz o dodjeli čina djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

568

Ukaz o dodjeli čina djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

569

Ukaz o dodjeli čina djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

570

Ukaz o dodjeli čina pričuvnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

571

Ukaz o prevođenju u čin pričuvnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

572

Pohvala pripadnicima Odreda narodne zaštite općine Senj

573

Uredba o uvjetima uz koje ovlaštene banke mogu prodavati devize domaćim fizičkim osobama

574

Uredba o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

575

Odluka o prestanku važenja Odluke o povratu carinskih, poreznih i drugih pristojbi i o drugim mjerama za poticanje izvoza

576

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena naftnih derivata

577

Odluka o suglašnosti na povećanje cijene električne energije

578

Odluka o visini naknade za javne ceste

579

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Novigrad od zabrane prijenosa prava raspolaganja

580

Odluka o dozvoli za oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Čazma iz posjeda prijašnjih vlasnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava korištenja

581

Rješenje o osnivanju Komisije za civilnu službu drugog stupnja

582

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatske elektroprivrede

583

Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja

584

Odluka o plaćanju članskog doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1992. godini

585

Ispravak Odluke o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1991.