Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 73/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 73/1992

Zagreb, 3. studenoga 1992.

1930

Odluka o razrješenju predsjednika·i članova Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske

1931

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske

1932

Odluka o ukidanju lnozemnog ureda Republike Hrvatske u Parizu, Republika Francuska

1933

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Francuskoj sa sjedištem u Parizu

1934

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi

1935

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Aarhusu, Kraljevina Danska

1936

Ukaz

1937

Ukaz

1938

Odluka o imenovanju zamjenika ministra kulture i prosvjete

1939

Odluka o razrješenju zamjenika ministra trgovine

1940

Odluka o visini dnevmce za službeno putovanje i visini nalada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog prorauna

1941

Pravilnik o iskaznici veterinarskog inspektora

1942

Pravilnik o tehničkim uvjetima za projektiranje i izgradnju objekata Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

1943

Rješenje o utvrdivanju cijene osobne iskaznice

1944

Rješenje o utvrdivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista

1945

Rješenje o utvrdivanju cijene obrasca domovnice

1946

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca; putnog lista za stranca, putne isprave za izbjeglice i putne isprave za osobe bez državljanstva

1947

Rješnje o utvrdivanju cijene obrazaca odredenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice

1948

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po odredenim osnovama

1949

Odluka o izmjenama Odluke o izdavanju bIagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

1950

Odluka o izmjeni OdIuke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima gradanima u dinarima

1951

Odluka o izmjenama Odluke o analitičkim računima u kontnom planu za banke

1952

Odluka o dopuni Odluke o načinu obračuna, naplate i plačanja aktivnih i pasivnih kamata, te naklada Narodne banke Hrvatske

1953

Odluka o izmjeni Odluke o nainu održavanja minimalne likvidnosti banaka

1954

Odluka o uvjetima i rokovima do kojih se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga

1955

Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova

1956

Odluka o načanu formiranja teaja hrvatskog dinara u Narodnoj bana Hrvatske

1957

Odluka o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hratske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

1958

Odluka o utvrdivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju za mjesec studeni 1992. godine

1959

Odluka o izmjeni Odluke o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

1960

Koeficijente porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

1961

Podatak o ukupnim rashodima zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i prosječnom broju osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1962

lspravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim djelatnostima Republike Hrvatske

1963

Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine plače zdravstvenih radnika, pripravnika i specijalizanata u organizacijama zdravstva