Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 52/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 52/1993

Zagreb, 2. lipnja 1993.

1000

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o privremenom ukidanju carinskih i poreznih povlastica kod uvoza osobnih automobila

1001

Uredba o prestanku važenja Uredbe o namjenskom iznosu za pokriće gubitaka Hrvatske elektroprivrede

1002

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena električne energije

1003

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

1004

Odluka o suglasnosti na cijene prirodnoga plina

1005

Odluka o suglasnosti na iznos radijske i televizijske pretplate

1006

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu

1007

Odluka o izmjeni Odluke o najvišem iznosu telefonske pretplate

1008

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu

1009

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj životinja i skladišta za smještaj proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari na graničnim prijelazima

1010

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja

1011

Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini

1012

Naredba o visini naknade za upotrebu uređaja i usluga kontrole letenja na području Republike Hrvatske

1013

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-196/1992. od 5. svibnja1993.

1014

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-304/ 1992.

1015

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-171 /1990.