Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 59/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 59/1993

Zagreb, 24. lipnja 1993.

1176

Odluka o imenovanju zamjenice ministra znanosti i tehnologije

1177

Ukaz kojim se postavlja dr. Ivica Maštruko za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar, sa sjedištem u Rimu.

1178

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

1179

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima

1180

Uredba o izmjeni Zakona o boravišnoj pristojbi

1181

Uredba o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

1182

Uredba o kreditima za obnovu ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata

1183

Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske

1184

Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba.

1185

Odluka o dopuni Odluke o ograničenju uvoza određenih proizvoda

1186

Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1994. godinu

1187

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnoga pravca MC-2.1. dionica Podberam - Kičer - Baderna

1188

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju trase optičkoga kabela, na dionici Đurdevac - Virovitica

1189

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju spojne ceste magistralnih pravaca MC-2 i MC-5 preko naselja Trbušnjak u Senju, k.o. Senj

1190

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1191

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1192

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra industrije, brodogradnje i energetike

1193

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra industrije, brodogradnje i energetike

1194

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra uprave

1195

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za javnu upravu

1196

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1197

Rješenje o razrješenju direktora Republičkog fonda za kulturu

1198

Rješenje o razrješenju direktora Republičkog fonda predškolskog odgoja

1199

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Državne komisije za UNPROFOR

1200

Pravilnik o uvjetima, načinu i obrascu vođenja građevinskog dnevnika

1201

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine

1202

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1203

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1204

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1205

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1206

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1207

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

1208

Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

1209

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

1210

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-266/1988. od 9. lipnja 1993.

1211

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja siječanj - ožujak 1993. godine i veljača - travanj 1993. godine te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec travanj 1993. godine