Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 9/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 9/1995

Zagreb, 10. veljača 1995.

124

Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti poduzeća i drugih pravnih osoba sa privremeno zaposjednutih područja Republike Hrvatske

125

Odluka o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

126

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi

127

Odluka o odobravanju Programa sredstava Državnog ravnateljstva za robne zalihe za 1995. godinu

128

Odluka o utemeljenju Odbora za mirnu reintegraciju hrvatskih okupiranih područja

129

Odluka o osnivanju Komisije za izradu etičkog kodeksa nositelja javnih dužnosti

130

Odluka o izboru člana Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav

131

Odluka o izboru predsjednika, dvaju dopredsjednika i članova Odbora za mirnu reintegraciju hrvatskih okupiranih područja

132

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog pravobranitelja Republike Hrvatske

133

Odluka o imenovanju zamjenice javnog pravobranitelja Republike Hrvatske

134

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Filipini, sa sjedištem u Manili

135

Odluka o imenju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Valletti.

136

Odluka o imenju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Filipini, sa sjedištem u Manili

137

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za provedbu natječaja za izgradnju autocesta u Hrvatskoj

138

Rješenje o imenovanju pomočnika ministra pomorstva, prometa i veza

139

Poslovnik o radu Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija

140

Pravilnik o vježbaonicama u predškolskim ustanovama

141

Odluka o dopuni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa (lombardni kredit)

142

Odluka o dopunskom roku za zamjenu novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu i lipu

143

Naputak o izmjenama i dopunama Naputka za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu rasporeciivanja rizične aktive i odgovarajuah izvanbilančnih stavki banaka i štedionica

144

Uputa o načinu i postupku izrade izvješča o stanju potraživanja iz inozemstva

145

Odluka o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena

146

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-433/1994 od 2 veljače 1995.g.

147

Odluka Ustavnog suda RH broj: U-III-739/1994. od 25 siječnja 1995. i izdvojeno mišljenje od 1. veljače 1995. uz Odluka Ustavnog suda RH, broj:U-III-739/1994

148

Odluka Ustavnog suda RH, broj U-III-725-1994. od 1. veljače 1995.

149

Ispravak Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu

150

Ispravak Kolektivnog ugovora za djelatnost ugostiteljstva i turizma Hrvatske