Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 31/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 31/1995

Zagreb, 9. svibnja 1995.

600

Odluka o razrješenju tajnika Predsjednika za odnose s javnošću

601

Odluka o imenovanju kojom imenujem Natašu Rajaković tajnicom Predsjednika za odnose s javnošću

602

Pravilnik o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i vođenje postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne zaštite

603

Pravilnik o metodologiji izrade i sadržaju planova zaštite i spašavanja

604

Pravilnik o odori, znakovlju i posebnoj oznaci pripadnika civilne zaštite

605

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima

606

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi, te svjedodžbi o maturi i završnom ispitu u srednjim školama

607

Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia)

608

Odluka o izmjeni odIuke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

609

Odluka o izmjeni odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

610

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990. - 1995. godine

611

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

612

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

613

Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

614

Odluka o izmjeni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka-vremenski i kadrovski normativi

615

Odluka o izmjeni i dopuni Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranim osobama na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

616

Odluka o utvrdivanju Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati u bolnicama na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

617

Ispravak Naredbe o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda