Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 49/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 49/1995

Zagreb, 17. srpnja 1995

996

Odluka kojom se odlikuje Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

997

Odluka kojom se odlikuje Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

998

Odluka kojom se odlikuje Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

999

Odluka kojom se odlikuje Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića

1000

Odluka kojom se odlikuje za sudjelovanje u domovinskom ratu Spomenicom domovinskog rata

1001

Odluka kojom se odlikuje Spomenicom domovinske zahvalnosti

1002

Uredba o solidarnoj štednji za financiranje obnove i obrane i korištenju te štednje za kupnju dionica

1003

Odluka o utvrđivanju visine novčanih primanja i naknada vojnim i civilnim invalidima rata, osiguranicima na dodatnom porodiljskom dopustu i skraćenom radnom vremenu te za opremu novorođenog djeteta

1004

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Javnom vodoprivrednom poduzeću "Hrvatska vodoprivreda"

1005

Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra

1006

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije

1007

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Orahovica

1008

Odluka o imenovanju predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

1009

Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicama

1010

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

1011

Naputak o načinu vođenja očevidnika objekata pod nadzorom i očevidnika o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama tržišne inspekcije

1012

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta odnosno građevine

1013

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-337/1994. od 5. srpnja 1995

1014

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-854/1994. od 5. srpnja 1995

1015

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-499/1995. od 5. srpnja 1995

1016

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-299/1995. od 5. srpnja 1995

1017

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-487/1995. od 5. srpnja 1995

1018

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-430/1995. od 5. srpnja 1995

1019

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-504/1995. od 5. srpnja 1995