Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 74/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 74/1995

Zagreb, 28. rujna 1995.

1245

Odluka o proglašenju Zakona o sudskim pristojbama

1246

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama

1247

Odluka o raspisivanju izbora za članove skupštine Zagrebačke županije

1248

Odluka o raspisivanju izbora za članove gradske skupštine grada Zagreba

1249

Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Velika Gorica

1250

Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Jastrebarsko

1251

Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Zaprešića

1252

Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Sveti Ivan Zelina

1253

Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Vrbovca

1254

Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Dubravica

1255

Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Luka

1256

Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Bedenica

1257

Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Pokupsko

1258

Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Orle

1259

Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Stupnik

1260

Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1261

Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Marija Gorica

1262

Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Bistra

1263

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

1264

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije

1265

Obvezatne upute broj IV. kandidiranje za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

1266

Obvezatne upute broj V. način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

1267

Obvezatne upute broj VI. glasovanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posada pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode

1268

Obvezatne upute broj VII. izbor zastupnika koje biraju prognanici

1269

Obvezatne upute broj VIII. korištenje akademskih titula kandidata za zastupnike

1270

Obvezatne upute broj IX. način uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

1271

Obvezatne upute broj X. rok i način dostave izbornog materijala izbornoj komisiji Republike Hrvatske

1272

Drugi Ispravak obvezatnih uputa broj II. o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske