Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 89/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 89/1995

Zagreb, 3. studenoga 1995.

1408

Odluka o potvrđivanju izbora dr. Marijana Mlinarića za župana Županije Varaždinske

1409

Odluka o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Omiša

1410

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Zabok od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

1411

Odluka o prodaji garaža kojima upravlja Vlada Repubilke Hrvatske

1412

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu republike hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane

1413

Odluka o prodaji garaža u vlasništvu republike hrvatske kojima upravlja ministarstvo obrane

1414

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Repubilke Hrvatske u Gradu Omišu

1415

Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

1416

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi

1417

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi

1418

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

1419

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu

1420

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pošti

1421

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u listopadu 1995.

1422

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1995.