GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 61/1996

19. srpnja 1996.

1192

Uredba o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom

1193

Uredba o mjerilima i postupku osnivanja služnosti plodouživanja

1194

Uredba o položajnim dodacima ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju

1195

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju vodospreme "Zavalatica"

1196

Rješenje o imenovanju Lidije Lukine Karajković pomoćnicom ministra pravosuđa

1197

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Vukovarsko-srijemsku

1198

Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

1199

Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara

1200

Dopuna Popisa pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata

1201

Dopuna Popisa pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih instalacija za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara

1202

Pregled izdanih jamstava u 1996. godini

1203

Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu u osnovnoj školi

1204

Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

1205

Objava o brisanju iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena

1206

Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

1207

Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena

1208

Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

1209

Objava o upisu u Registar mineralnih gnojiva

1210

Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena

1211

Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

1212

Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

1213

Izvadak iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa udruženjima obrtnika, područnoj obrtničkoj komori za Vukovarsko-srijemsku županiju i Hrvatskoj obrtničkoj komori za razdoblje 1. 7. 1996. do 31. 12. 1996. g.

1214

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-137/1996 od 3. srpnja 1996.

1215

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-253/1996 od 26. lipnja 1996.

1216

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-274/1996 od 10. srpnja 1996.

1217

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-410/1996 od 10. srpnja 1996.

1218

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-394/93, U-II-426/93, U-II-459/93, U-II-25/94, U-II-384/96 od 10. srpnja 1996.