GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 142/1997

31. prosinca 1997.

2020

Zakon o nabavi roba, usluga i ustupunju radova

2021

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

2022

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica

2023

Odluka o predmetima koji se uvoze, unose ili primaju u carinsko područje Republike Hrvatske, a ne smatraju se carinskom robom

2024

Odluka o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1998. godini

2025

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenata

2026

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

2027

Odluka o obveznim uputama za provedbu politike plaća u 1998. godini

2028

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

2029

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amortizaciji

2030

Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k.o. Gornje Predrijevo i k.o. Noskovci

2031

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1998. godini

2032

Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem