Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 46/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 46/1990

Zagreb, 12. studenoga 1990.

853

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog plinovoda Osijek - Vukovar

854

Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog predsjednika i članova Komisije za izuzetno priznavanje prava na starosnu mirovinu sudionicima narodnooslobodilačkog rata

855

Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog predsjednika i članova Komisije za rješavanje o pravu na posebnu novčanu naknadu i visini naknade

856

Uputstvo o dopunama Uputstva o registraciji kolektivnih ugovora

857

Izmjena liste stručnjaka ovlaštenih za provođenje nadzora nad stručnim radom u djelatnosti fizičke kulture

858

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/IV-95/1990 od 18. listopada 1990.

859

Odluka o ocjenjivanju ustavnosti dijela odredbe člana 3. stava 1. Zakona o vlasništvu na dijelovima zgrada i suprotnosti te odredbe sa Zakonom o udruženom radu

860

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila

861

Pravilnik o uvjetima rada, organizacionim i drugim uvjetima za rad stanica za tehničke preglede vozila

862

Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima o vrednovanju rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila

863

Pravilnik o jedinstvenom informatičkom sistemu i obradi podataka o vozilima za poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i Centru za vozila Hrvatske

864

Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti kontrolora i drugih radnika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda i registracije vozila