Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 2/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 2/1991

Zagreb, 24. siječnja 1991.

48

Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za poljoprivredu i ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske

49

Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za šumarstvo i lovstvo u Ministarstw poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske

50

Rješenje o razrješenju glavnog građevinsko-urbanističkog inspektora u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

51

Rješenje o razrješenju glavnog prosvjetnog inspektora u Ministarstw prosvjete i kulture Republike Hrvatske

52

Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za ceste i cestovni promet u Ministarstvu prometa i veza Republike Hrvatske

53

Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost željezničkog saobračaja u Ministarstvu prometa i veza Republike Hrvatske

54

Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za telekomunikacije u Ministarstvu prometa i veza Republike Hrvatske

55

Rješenje o razrješenju glavnog rudarskog inspektora u Ministarstvu energetike i industrije Republike Hrvatske

56

Rješenje o razrješenju glavnog inspektora parnih kotlova u Ministarstvu energetike i industrije Republike Hrvatske

57

Rješenje o razrješenju glavnog elektroenergetskog inspektora u Ministarstvu energetike i industrije Republike Hrvatske

58

Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu

59

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju poslova koje mogu obavljati osobe na ratnom rasporedu u organima unutrašnjih poslova, o njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju kao i nošenju uniforme za vrijeme obavljanja poslova

60

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-194/1990. od 15. studenoga 1990.

61

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-84/1989. od 27. prosinca 1990.

62

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. godine

63

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

64

Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju

65

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990.

66

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

67

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Privredne komore Hrvatske

68

Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1991. godini

69

Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1991. godini

70

Odluka o izmjenama i dopunama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

71

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja rujan - studeni 1990. godine, srpanj - rujan 1990. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec studeni 1990. godine

72

Ispravak Zakona o dopuni Zakona o političkim organizacijama