Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 44/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 44/1991

Zagreb, 30. kolovoza 1991.

1146

Odluka o kriznim štabovima

1147

Odluka o imenovanju ministra informiranja

1148

Odluka o imenovanju zamjenika ministra unutarnjih poslova

1149

Uredba o osnivanju i radu komisija za popis i procjenu ratne štete

1150

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

1151

Uredba o povećanju stope poreza na promet nekretnina

1152

Uredba o dopuni Uredbe o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave

1153

Uredba o priznavanju Republike Estonije kao suverene i samostalne države

1154

Uredba o priznavanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države

1155

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Kriznog štaba Vlade Republike Hrvatske

1156

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Daruvar

1157

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Daruvar

1158

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Gospić

1159

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Gospić

1160

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Grubišno Polje

1161

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Grubišno Polje

1162

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Pakrac

1163

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Pakrac

1164

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Beli Manastir

1165

Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja, te o načinu vođenja evidencije, zbirke isprava i popisa rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina

1166

Pravilnik o postupku revizije rudarskih projekata

1167

Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 30. lipnja 1991. godine

1168

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1991. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec lipanj 1991.godine

1169

Ispravak Uredbe o izdavanju obveznica Republike Hrvatske