Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 18/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 18/1992

Zagreb, 31. ožujka 1992.

402

Zaključci

403

Državni proračun Republike Hrvatske za 1992. godinu

404

Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

405

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republike i Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

406

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

407

Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

408

Zakon o izmjeni Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

409

Zakon o prestanku važenja Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske

410

Odluka o općoj eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

411

Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u II. tromjesečju 1992. godine

412

Odluka o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u II. tromjesečju 1992. godine

413

Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama

414

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u II. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata ostećenih ratnim razaranjima

415

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u II. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvođačima za povećanje osnovnog stada u stočarstvu i povećanu proizvodnju stočne hrane

416

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti

417

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

418

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanju prema inozemstvu u 1992. godini

419

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

420

Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

421

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

422

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj