Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 22/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja22/1992

Zagreb, 17. travnja 1992.

488

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

489

Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

490

Zakon o javnom informiranju

491

Zakon o javnom okupljanju

492

Zakon o Hrvatskom registru brodova

493

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima

494

Zakon o dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

495

Zakon o izmjenama Zakona o javnom tužilaštvu

496

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao i osoba oboljelih od multiple skleroze i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu

497

Zakon o izmjeni Zakona o morskom ribarstvu

498

Zakon o izmjeni Zakona o područjima općina u Republici Hrvatskoj

499

Zakon o iznijeni Odluke o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Krka"

500

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanju osobnih dohodaka članova tijela koje imenuje predsjednik Republike Hrvatske

501

Odluka o razrješenju potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske

502

Odluka o izboru potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske

503

Odluka o izboru potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske

504

Odluka o razrješenju dužnosti javnog tužioca Hrvatske

505

Odluka o imenovanju javnog tužioca Hrvatske

506

Odluka o potvrdi Statuta Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

507

Odluka osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bruxellesu, Kraljevina Belgija

508

Naredba kojom imenujem generala zbora JANKA BOBETKA za zapovjednika svih postrojbi hrvatske vojske na južnom bojištu od Splita do Dubrovnika.

509

Odluka o dodjeli činova i promaknućima u više činove

510

Odluka o osnivanju poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"

511

Odluka o osnivanju Odbora za pravnu pomoć braniteljima Republike Hrvatske i imenovanju članova Odbora

512

Odluka o utvrđivanju i rasporedu sredstava u vlasništvo Republike Hrvatske objekta "Nabrđe" i objekta " Križevaćki Lemeši"

513

Naredba o dopuni Naredbe o rokovima u kojima se vrše periodični pregledi etalona i mjerila

514

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-261/1990. od 1. travnja 1992.

515

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-30/1991. od 1. travnja 1992.

516

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-9/1992. od 25. ožujak 1992.

517

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-13/1992. od 11. ožujka 1992.

518

Ispravak Zakona o kretanju i boravku stranaca