Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 23/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 23/1992

Zagreb, 21. travnja 1992.

519

Odluka o razrješenju ministra energetike i industrije

520

Odluka o razrješenju ministra prosvjete, kulture i športa

521

Odluka o razrješenju ministra rada, socijalne skrbi i obitelji

522

Odluka o razrješenju ministra trgovine

523

Odluka o razrješenju ministra unutarnjih poslova

524

Odluka o razrješenju ministra znanosti, tehnologije i informatike

525

Odluka o razrješenju zamjenika ministra iseljeništva

526

Odluka o imenovanju ministra energetike i industrije

527

Odluka o imenovanju ministra prosvjete, kulture i športa

528

Odluka o imenovanju ministra rada, socijalne skrbi i obitelji

529

Odluka o imenovanju ministra trgovine

530

Odluka o imenovanju ministra unutanijih poslova

531

Odluka o imenovanju ministra znanosti, tehnologije i informatike

532

Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske

533

Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske

534

Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske

535

Odluka o imenovanju zamjenika ministra pravosuđa i uprave

536

Odluka o imenovanju zamjenika ministra prosvjete, kulture i športa

537

Odluka o imenovanju predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

538

Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti društvenih djelatnosti za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

539

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Gračac

540

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Gračac

541

Odluka o osnivanju poduzeća "Pomorski centar za elektroniku" - Split

542

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta "Hrvatskih šuma"

543

Izmjena tarifnog sustava za prodaju električne energije

544

Odluka o suglasnosti na povećanje cijene telefonskog impulsa

545

Odluka o izmjeni Odluke o načinu formiranja cijena pšenićnog brašna, krupice i kruha

546

Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskog Crvenog križa

547

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna

548

Pravilnik o uvjetima za obavljanje stručnih poslova u diplomatskoj i konzularnoj službi.

549

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomatskim i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske

550

Odluka o utvrdivanju tečaja hrvatskog dinara prema stranim valutama

551

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u II. tromjesečju 1992. godine

552

Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 31. ožujka 1992. godine