Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 45/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 45/1992

Zagreb, 20. srpnja 1992.

1135

Ukaz

1136

Odluka o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u Genevi

1137

Odluka o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u Beču

1138

Odluka o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Europskoj zajednici u Bruxellesu

1139

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Moskvi, Ruska Federacija

1140

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra inozemnih poslova

1141

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra inozemnih poslova

1142

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra inozemnih poslova

1143

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra inozemnih poslova

1144

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

1145

Uredba o načinu utvrđivanja visine naknade za narušene vrijednosti i potencijal prostora

1146

Uredba o dopuni Uredbe o plaćanju doplatnih maraka "Majka Božja Bistrička" i "Hrvatska liga protiv raka - 25 godina" u unutarnjem poštanskom prometu

1147

Odluka o Hrvatskoj komisiji za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

1148

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje autoodgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama pri uporabi motornog vozila

1149

Prijedlog odluke o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Europskoj zajednici u Bruxellesu

1150

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprave Nacionalnog parka "Krka"

1151

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

1152

Program osposobljavanja djelatnika za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarstvu

1153

Uputstvo o dopuni Uputstva za primjenu Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima

1154

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

1155

Rješenje o stavljanju u opticaj novčanice od 5000 hrvatskih dinara

1156

Rješenje o obliku i temeljnim obilježjima novčanica od 5000 i 2000 hrvatskih dinara

1157

Obvezatne upute br. IX.

1158

Obvezatne upute br. X.

1159

Obvezatne upute br. XI.

1160

Obvezatne upute br. XII.

1161

Dopuna obvezatnih uputa br. VIII.

1162

Odluka

1163

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-126/1992. od 24. lipnja 1992.

1164

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-137/1991. od 16. lipnja 1992.

1165

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-190/1992. od 13. srpnja 1992.

1166

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-191/1992. od 13. srpnja 1992.

1167

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-126/1992. od 13. srpnja 1992.

1168

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-78/1992. od 8. srpnja 1992.

1169

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-159/1992. od 8. srpnja 1992.

1170

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-133/1992. od 8. srpnja 1992.

1171

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-48/1992. od 8. srpnja 1992.

1172

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-200/1992. od 17. srpnja 1992.

1173

Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina

1174

Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor nad provedbom Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima

1175

Naredba o znaku proizvodača

1176

Naredba o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o ispravnosti mjerila

1177

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o rokovima u kojima se vrše periodični pregledi etalona i mjerila

1178

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena u 1992. godini