Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 48/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 48/1992

Zagreb, 1. kolovoza 1992.

1238

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za kolovoz 1992. godine

1239

Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. godine

1240

Odluka o izmjeni Odluke o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1991. godine

1241

Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata oštećenih ratnim razaranjima

1242

Odluka o dopuni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata, te naknada Narodne banke Hrvatske

1243

Odluka

1244

Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova

1245

Odluka o uvjetima i rokovima do kojih se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga

1246

Odluka o izmjeni Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

1247

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

1248

Pravilnik o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi

1249

Pravilnik o kriterijima za određivanje i zaštitu objekata posebno značajnih za obranu zemlje

1250

Obvezne upute br. XIV.

1251

Dopuna obvezatnih uputa br. VIII.

1252

Izmjene i dopune obvezatnih uputa br. VIII.

1253

Obvezne upute br. VIII. o pravima i dužnostima promatrarača kao i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora

1254

Odluka o polaganju svečane zakletve predsjednika Republike Hrvatske

1255

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1256

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. travnja 1992.

1257

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. travnja 1992.

1258

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja. 1992.

1259

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992.

1260

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. travnja 1992.

1261

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1992.

1262

Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992.

1263

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. kolovoza 1992.

1264

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1992.

1265

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. travnija 1992.

1266

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. travnja 1992.

1267

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. travnja 1992.

1268

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992.

1269

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj