Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 90/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 90/1992

Zagreb, 30. prosinca 1992.

2331

Zakon o računovodstvu

2332

Zakon o reviziji

2333

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

2334

Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi

2335

Zakon o Gradu Zagrebu

2336

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

2337

Odluka o potvrdi Statuta Narodne banke Hrvatske

2338

Odluka o odobravanjn reeskontnih i lombardnih kredita

2339

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

2340

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za mjesec siječanj 1993. godine

2341

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

2342

Odluka o uskladivanju mirovina od 1. listopada 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

2343

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1992.

2344

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. listopada 1992.

2345

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada ušobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1992.

2346

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1992.

2347

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1992.

2348

Odluka o uskladivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novćanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1992.

2349

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1992.

2350

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1992.

2351

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. listopada 1992.

2352

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. listopada 1992.

2353

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoč i njegu od l. listopada 1992.

2354

Koeficijenti porsta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

2355

Podatak o rastu cijena na malo u prosincu 1992. godine