Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 11/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1994

Zagreb, 17. veljače 1994.

202

Odluka o proglašenju Zakona o Hrvatskom domovinskom fondu

203

Odluka o proglašenju Zakona o Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti

204

Odluka o proglašenju Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti

205

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

206

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu

207

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkoj kulturi

208

Odluka o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

209

Uredba o mogučnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeča i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu

210

Uredba o posebnom porezu na kamate

211

Uredba o privremenom osiguranju sredstava za plaće i materijalne troškove pojedinih državnih tijela

212

Uredba o upisu u sudski registar ustanova

213

Uredba o izvršavanju radne obveze

214

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije

215

Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Pomorskoga centra za elektroniku d.o.o., Split

216

Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva rada i socijalne skrbi

217

Rješenje o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

218

Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama

219

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole

220

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obaveznome zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja

221

Aneks o izmjeni Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća

222

Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske gospodarske komore

223

Odluka o prirezu na porez na dohodak grada Dubrovnika