Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 106/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 106/1995

Zagreb, 22. prosinca 1995.

1747

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika

1748

Odluka o proglašenju zakona o plačanju doprinosa za mirovinsko i invalidskog osiguranje samostalnih privrednika

1749

Odluka o proglašenju zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika

1750

Odluka o proglašenju zakona o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu

1751

Odluka o proglašenju zakona o izmjeni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

1752

Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti

1753

Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu

1754

Uredba o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji

1755

Odluka o izmjenama odluke o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza

1756

Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju društva s ograničenom odgovornosti "Imostroj Imotski" sa zakonom o trgovačkim društvima

1757

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine

1758

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o vrsti i količini predmeta domaćinstva koji se mogu uvoziti temeljem carinske povlastice iz članka 21. Stavak 1. Točka 3. i 4. Carinskog zakona

1759

Pravilnik o službenim iskaznicama djelatnika bez posebnih ovlasti te iskaznicama i značkama djelatnika s posebnim dužnostima i ovlastima u uredu za nacionalnu sigurnost

1760

Dopuna popisa stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Republici Hrvatskoj

1761

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-439/1995. od 20. prosinca 1995.

1762

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1063/1994. od 20. prosinca 1995.

1763

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-526/1995. od 20. prosinca 1995.

1764

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-980/1995. od 13. prosinca 1995

1765

Ispravak odluke o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna "500 obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog misala"

1766

Ispravak upute o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva