Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 44/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 44/1995

Zagreb, 30. lipnja 1995.

853

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji

854

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta namještenika u ustanovama kulture i razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede

855

Uredba o prestanku rada centara republičkih organa uprave

856

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Javnom poduzeću "Hrvatske ceste"

857

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu

858

Pravilnik o službenoj iskaznici građevinskog inspektora i građevinskog nadzornika

859

Pravilnik o visini naknade za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu

860

Pravilnik o upisniku znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije

861

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu

862

Uputa o izmjeni Upute o načinu dostavljanja izvješća o ukupnom stanju i prometu devizne štednje domaćih fizičkih osoba

863

Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova

864

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

865

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih komisija hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

866

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1995. godinu