GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 4/1996

12. siječnja 1996.

58

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru

59

Pravilnik o upisu u zakladni upisnik

60

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995

61

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu

62

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1995.

63

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike-vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost

64

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu

65

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana

66

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

67

Odluka o osnivici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora

68

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi

69

Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima

70

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova, odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

71

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijientima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1955.

72

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

73

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1995.

74

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-948/95 od 20. prosinca 1995.